CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

Kantor Pengacara Supiansyah Darham.

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini : —————————————————————————

——————————————————  AAAAAAA———————————————————

tempat/tgl. lahir Kelua , 18 Oktober 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki,  kebangsaan Indonesia, N.I.K : 6305041810830001, alamat  Jl. PGA Rangda, RT. 004 RW. 002 ,Desa Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara,  Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. ———————————————————————————————————-

 

Dalam hal ini TERGUGAT II bertindak selaku Pemberi Kuasa memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya yang tersebut dibawah ini disertai dengan pernyataan mengaku menunjuk untuk memberikan kuasa khusus dengan hak subtitusi dan retensi kepada : ———————————-

Supiansyah D, SE, SH dan    Budi Khairannoor,SH

Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat :

SUPIANSYAH DARHAM,SE.,SH & Patners ”

KARANG ANYAR II  JL.Bina Satria  KOMPLEK. PERUMAHAN BINA LESTARI             RT.05 RW.02 NO.1 Telpon : 0511-4782194 /WA.0878.219.28000 /0852.499.28000           LOKTABAT UTARA   B A N J A R B A R U  KALIMANTAN SELATAN yang bertindak baik sendiri–sendiri atau bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.—————————————————————————————————

============================ KHUSUS =============================

bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum PEMBERI KUASA, PENERIMA KUASA dikuasakan sebagai Kuasa  Hukum dari PEMBERI KUASA selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan hingga selesai menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal mendampingi dan/atau mewakili  mengurus , membela hak-hak, mempertahankan segala hak, memberikan advis, bantuan hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum dan mendampingi segala kepentingan hukum dari  PEMBERI KUASA tersebut diatas  sebagai TERGUGAT II  dalam gugatan perkara  perdata  Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Rantau,  yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 01 Desember 2021 dibawah register Nomor : ,,,/Pdt.G/2021/PN Rta, berlawanan dengan  : ————-

————————————— BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ————————————–

tempat/tgl. lahir Rantau , 03 November 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat   tempat tinggal Desa/Kelurahan Lokpaikat  Komplek Griya Lokpaikat RT.006 RW. 002 No. 07 Blok L, Kecamatan Lokpaikat,  Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. ——————————————————————————————-

 

Mengenai hal-hal yang disebutkan di atas, untuk selanjutnya, kepada PENERIMA KUASA diberikan hak/wewenang sepenuhnya :—————————————————————————–melaksanakan segala tindakan pembelaan dalam arti yang seluas-luasnya termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan pendaftaran secara elektronik (E-Filling), melakukan pembayaran secara elektronik (E-Payment) dan manual atas segala sesuatu yang harus dibayarkan, menerima dan manandatangani kuitansi, menerima uang dan membuat kuitansi ,menerima panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (E-Summon), mengajukan izin membaca berkas perkara (inzage) dan mendapatkan salinan dan/atau fotocopy berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara Pemberi Kuasa pada setiap pemeriksaan dalam perkara A quo di Pengadilan Negeri Rantau, memberikan keterangan secara lisan /tertulis, menyusun, membuat,,menerima, merubah, mengajukan/ mencabut , dan  menandatangani surat -surat,  jawaban, eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi, duplik  konvensi , replik rekonvensi, bukti-bukti tertulis, dan kesimpulan (konklusi) dalam perkara A quo di Pengadilan Negeri Rantau secara litigasi dan E-litigasi, menghadiri/mendampingi/mewakili kepentingan PEMBERI KUASA dalam setiap persidangan perkara A quo di Pengadilan Negeri Rantau secara Litigasi dan E-litigasi, mendampingi /mewakili PEMBERI KUASA dalam proses Mediasi perkara A quo di dalam maupun di luar Pengadilan Negeri Rantau, menghadap Ketua Pengadilan Negeri Rantau, Ketua Pengadilan     Tinggi  Banjarmasin,     Ketua     Mahkamah   Agung RI,  setiap pejabat , dan hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan Mahkamah Agung RI., mengajukan saksi fakta dan ahli, menolak bukti lawan, mengajukan pemeriksaan ulang (reconstructie) saksi-saksi dan alat bukti lainnya, melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsonderzoek), , menolak  sita jaminan, baik sita cobservatoir maupun revindicatoir, meminta menjalankan segala keputusan/penetapan hakim, membalas segala perlawanan atas segala hal yang merugikan Pemberi Kuasa, melakukan perdamaian (danding) dan menandatangani aktanya litigasi dan non litigasi, mengajukan segala permintaan dan permohonan lainnya yang diperlukan, menyampaikan surat-surat, dokumen-dokumen, dan bukti-bukti secara litigasi dan E-litigasi,menyatakan keberataan dilakukan penyitaan, meminta dilakukan pencabutan penyitaan, mengajukan memori atau kontra banding, mengajukan memeori atau kontra kasasi, mengajukan aanmaning, menolak eksekusi , mempertahankan segala kepentingan Pemberi Kuasa dalam perkara A Quo. Pada pokoknya PENERIMA KUASA melaksanakan segala tindakan hukum dalam arti seluas-luasnya yang diperlukan untuk kepentingan PEMBERI KUASA berdasarkan hukum yang berlaku. ————————————————————–

Pemberian kuasa (lastgeving) ini berlaku sejak ditandatangi oleh PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA , PENERIMA KUASA diberikan hak  untuk menggunakan segala upaya hukum yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan hukum PEMBERI KUASA sepanjang dibenarkan menurut HIR/RBG dan ketentuan peraturan yang berlaku, satu dan lain hal PENERIMA KUASA diberikan hak untuk memindahkan (recht van substitut!ie) sebagian atau seluruhnya dengan hak untuk menarik kembali kuasa, menerima hak honorarium dan sukses fee, dan hak secara tegas melakukan retensi (hak menahan barang)   terhadap     barang    atau surat dan seterusnya menurut

hukum sampai semua kewajiban pembayaran telah dilunasi oleh PEMBERI KUASA , dan hak menggugat seperti dimaksud Pasal 1812 KUUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).————-

Banjarbaru , 3 Desember   2021

 

           PENERIMA KUASA,                                                   PEMBERI KUASA,

 

Tags :

Kantor Pengacara Supiansyah Darham.

Share :